Regulamin użytkowania

Ta strona oferuje najlepsze narzędzia do odzyskiwania danych ios. Udostępniamy informacje i produkty na tej stronie internetowej, z zastrzeżeniem poniższych warunków. Uzyskując dostęp do tej strony, zgadzasz się na te warunki. SafeKit Studio zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych i majątkowych za jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

PRYWATNOŚCI

ios-data-recovery.com bardzo poważnie podchodzi do Twojej prywatności. Nie przekazujemy żadnych danych osobowych osobom trzecim. Korzystanie z dowolnego Oprogramowania dostępnego do pobrania w Internecie wiąże się z nieodłącznym niebezpieczeństwem i niniejszym zalecamy, aby przed pobraniem jakiegokolwiek Oprogramowania upewnić się, że w pełni rozumiesz wszystkie zagrożenia (w tym między innymi potencjalną infekcję systemu przez wirusy komputerowe i utratę danych). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych i sprzętu używanego w związku z dowolnym Oprogramowaniem.

ZDJĘCIA

Wszystkie logo, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub szatą graficzną (łącznie „Znaki”) naszej witryny lub jej zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody naszej witryny jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność lub inne prawa Stanów Zjednoczonych oraz /lub inne kraje.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zabezpieczać naszą witrynę, jej podmioty stowarzyszone oraz ich urzędników, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami adwokackimi, powstałymi z treści użytkownika, korzystania z Witryny lub naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków lub z nimi związane.

INFORMACJE ZWROTNE

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do nas, w tym między innymi opinie, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące Oprogramowania, tej witryny internetowej lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług witryny („Opinie”), będą uważane za nie być poufne. Nie będziemy mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich Opinii i będziemy mogli swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, wystawiać, wyświetlać, przekształcać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać Opinię innym bez ograniczeń i będziemy mogli swobodnie wykorzystywać dowolne pomysły , koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich Informacjach Zwrotnych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów zawierających takie Informacje Zwrotne.

REPRODUKCJE

Wszelkie autoryzowane reprodukcje jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie muszą zawierać informacje o prawach autorskich, znaki towarowe lub inne zastrzeżone opisy naszej witryny na każdej kopii materiałów wykonanych przez Ciebie. Licencja na Oprogramowanie i korzystanie z tej witryny internetowej podlega prawu Stanów Zjednoczonych.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do tej witryny (w tym między innymi tekst, grafika, logo, dźwięki i oprogramowanie) stanowią własność naszej witryny i są przez nią licencjonowane. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione amerykańskim i międzynarodowym prawem autorskim i nie można ich kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, publikować, dostosowywać ani przetwarzać w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób lub na jakimkolwiek nośniku bez uprzedniej pisemnej zezwolenie naszej witryny. Nie możesz zmieniać ani usuwać żadnych informacji o prawach autorskich ani innych informacji z kopii treści.