Warunki użytkowania

Ta strona oferuje najlepsze narzędzia do odzyskiwania danych ios. Udostępniamy informacje i produkty na tej stronie internetowej, z zastrzeżeniem poniższych warunków. Uzyskując dostęp do tej strony, zgadzasz się na te warunki. SafeKit Studio zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych i majątkowych za jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

PRYWATNOŚCI

ios-data-recovery.com bardzo poważnie traktuje Twoją prywatność. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim. Istnieją nieodłączne zagrożenia związane z używaniem dowolnego oprogramowania dostępnego do pobrania w Internecie, a echoshare Studio niniejszym upomina Cię, abyś upewnił się, że całkowicie rozumiesz wszystkie zagrożenia przed pobraniem jakiegokolwiek oprogramowania (w tym między innymi potencjalna infekcja twojego system przez wirusy komputerowe i utratę danych). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych i sprzętu używanego w połączeniu z jakimkolwiek Oprogramowaniem.

ZDJĘCIA

Wszystkie logo, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub szatą graficzną (łącznie „Znaki”) firmy echoshare Studio lub jej zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody echoshare Studio jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność lub inne prawa Stanów Zjednoczonych i / lub inne Państwa.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić echoshare Studio, jego podmioty stowarzyszone i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z lub z nimi związanymi. do treści użytkownika, korzystania z Witryny lub naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków.

INFORMACJE ZWROTNE

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do echoshare Studio, w tym między innymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące Oprogramowania, tej witryny internetowej lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług echoshare Studio („Informacje zwrotne”), należy uważane za jawne. echoshare Studio nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich opinii i może swobodnie reprodukować, wykorzystywać, ujawniać, prezentować, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać informacje zwrotne innym osobom bez ograniczeń i może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach zwrotnych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi opracowywanie, wytwarzanie i marketing produktów zawierających takie informacje zwrotne.

REPRODUKCJE

Wszelkie autoryzowane reprodukcje jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie muszą zawierać uwagi dotyczące praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności firmy echoshare Studio na dowolnej kopii materiałów wykonanych przez użytkownika. Licencja na oprogramowanie i korzystanie z tej witryny podlega prawu Stanów Zjednoczonych.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do tej witryny (w tym między innymi tekst, grafika, logo, dźwięki i oprogramowanie) są własnością i są licencjonowane przez echoshare Studio. Wszystkie materiały zawarte w tej witrynie są chronione prawem Stanów Zjednoczonych i międzynarodowym prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane, transmitowane, wyświetlane, publikowane adaptowane ani przetwarzane w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek mediach bez zgoda Echoshare Studio. Nie możesz zmieniać ani usuwać żadnych praw autorskich ani innych informacji z kopii treści.