echoshare prywatność polityka

My (studio echoshare) w pełni rozumiemy wagę ochrony danych osobowych i zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsze Oświadczenie o polityce prywatności obejmuje gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, kontrolę i bezpieczeństwo danych osobowych, które mogą być gromadzone przez echoshare. Został zaktualizowany zgodnie z wymogami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Uzyskując dostęp do naszej witryny internetowej (ios-data-recovery.com) lub kupując nasze aplikacje komputerowe („Produkty”, „Usługi”), wyrażasz zgodę na niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności oraz na wszelkie inne umowy, które możemy zawrzeć z Tobą.

1. Przetwarzanie danych realizowane przez echoshare

1.1 Przetwarzanie danych osobowych związanych z wizytą na naszej stronie internetowej i zakupem

Jako dystrybutor oprogramowania (jesteśmy partnerami w MyCommerce, Commission Junction, 2Checktout .etc), nie zbieramy danych finansowych kupującego z jakiegokolwiek powodu (zbieramy Twój adres e-mail tylko wtedy, gdy spontanicznie zainicjujesz późniejsze żądanie pobrania oprogramowania i Twój adres e-mail jest u nas bezpieczny i niedostępny dla osób trzecich). Kiedy Użytkownik kupuje produkt echoshare za pośrednictwem Witryny za pomocą 2Checkout lub MyCommerce, Te dwa rozwiązania zakupowe stron trzecich wdrażają przetwarzanie danych osobowych w następujący sposób:

1.1.1 Zebrane dane osobowe

W odniesieniu do tego przetwarzania 2Checkout i MyCommerce gromadzą następujące dane osobowe za pomocą formularzy kolekcji w procesie zamawiania lub w innych procesach.

  • Zamów informacje, takie jak kupowane produkty, data i kwota zamówienia;
  • Informacje dotyczące płatności, takie jak informacje o karcie kredytowej (typ, numer, data ważności, kod bezpieczeństwa CVV) / informacje o karcie debetowej lub inne informacje o płatnościach / rozliczeniach.
  • Twój numer seryjny produktu;
  • Treść komunikacji z obsługą klienta.

1.1.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania

echoshare wykorzystuje informacje, które zbieramy o Tobie do następujących celów:

W celu echoshare dostarczenia Użytkownikowi zamówionego produktu (ów);

Do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, zgodnie z art. 6.1 ust. XNUMX lit. b RODO zebrane dane są niezbędne do identyfikacji i rozliczenia Użytkownika przez echoshare oraz do obciążenia jego numeru karty bankowej;

Weryfikacja tożsamości i zapewnienie obsługi klienta lub wsparcia;

Analizuj korzystanie z naszych stron internetowych i produktów, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są one używane, abyśmy mogli ulepszać nasze usługi i doświadczenie użytkowników oraz angażować i zatrzymywać użytkowników.

1.2 Pliki cookie i trackery

Gdy Użytkownik konsultuje się z Witryną i / lub Aplikacją, echoshare wdraża pliki cookie i inne elementy śledzące na urządzeniu Użytkownika.

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić analizę korzystania z naszej witryny. Informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej, którą generuje plik cookie, są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jednak zanim to się stanie, Google skraca i anonimizuje Twój adres IP (proces anonimizacji adresu IP przez Google), jeśli znajduje się on w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach członkowskich w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Cały adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i zapisywany tam tylko w wyjątkowych przypadkach.

Ta anonimizacja zapewnia, że ​​Twój adres IP nie może zostać odnaleziony. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika w celu sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej Aiseesoft i zapewnienia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, w stosownych przypadkach, jeśli jest to prawnie wymagane lub jeśli Google zawiera umowy z osobami trzecimi w celu przetwarzania takich danych. Google nie skojarzy Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na gromadzenie i przechowywanie Twoich danych przez Google w sposób i dla celów opisanych powyżej.

Możesz również uniemożliwić Google pozyskiwanie i przetwarzanie danych generowanych przez pliki cookie oraz dane związane z korzystaniem z naszej witryny (w tym adres IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki Google.

2. Kontakt z echoshare

Jeśli Użytkownik musi skontaktować się z echoshare z jakiegokolwiek powodu (w tym w celu skorzystania z jakichkolwiek swoich praw w związku z ochroną danych, jak określono powyżej), skontaktuj się z support@ios-data-recovery.com.

echoshare będzie działać na żądanie Użytkownika i udzielać informacji bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków, gdy żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne (w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter), w którym to przypadku echoshare może pobierać rozsądną opłatę (biorąc pod uwagę administracyjne koszty informacje, komunikację lub podjęcie żądanych działań) lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.